mobilna wystawa

moje zdjęcie także znajdziecie na wystawie Mobilnych w Murowanej GoślinieZrzut ekranu 2016-01-14 o 12.47.26

Reklamy

będzie jesień

Processed with VSCOcam with m3 preset

Moc Igni

  

blue monday

2015/01/img_0464.jpg2015/01/img_0462.jpg

2015/01/img_0453.jpg2015/01/img_0461.jpg2015/01/img_0463.jpg

2015/01/img_0459.jpg

2015/01/img_0458.jpg

2015/01/img_0455.jpg

2015/01/img_0454.jpg

2015/01/img_0456.jpg

Warto gubić klucze, żeby tam je dorabiać

2015/01/img_0086.jpg

2015/01/img_0091.jpg

2015/01/img_0092.jpg

Zimowe opowieści

https://www.storehouse.co/stories/r6ega-winter-s-tale

Zrzut ekranu 2015-01-15 o 16.15.25